Pour pret en fraz dan diskour ansye Depite Sekreter Zeneral SPPF konmela Prezidan Parti Msye James Michel “lazenes merit ganny formen politikman e ideolozikman”. Msye Michel ti fer sa lapel dan en diskour a lokazyon 2enm lanniverser Lig Lazenes, an 1987.
 
27 an plitar, nou asire ki Prezidan Parti i annan menm mesaz, sirtou la ki nou Parti pe al selebre son zibile lor. I neseser pour nou lazenes annan ase bagaz, espesyalman ki zot afilye avek Parti, e zot aspire vin bann liderz alavenir.
Lazenes Parti ti formen le 2 Fevriye 1969, e preski 40an plitar Lazenes Lepep ti komemor en zour istorik avek son lansman. Sa sanzman – sorti Lazenes SPPF pour vin Lazenes Lepep ti arive apre ki SPPF ti sanz non le 2 Zen 2009 pour vin Parti Lepep. Tre fyer e pare, sa tim zenn ti dir a ot vwa ki se zot sanzman. Ti le 17 Septanm 2009 ki Lazenes Lepep ti ofisyelman lanse dan Sant Konferans Enternasyonal, ICCS. Plis ki 800 zenn ti’n pare pour sa sanzman, anba zot nouvo slogan ‘Se nou lavenir’, e avek en nouvo logo, zot ti renouvle zot langazman pour vin sa lespwar ki Sesel i bezwen.
Lazenes Lepep parey son manman Parti Lepep, i en parti byen striktire dan tou distrik, e pareyman bann zenn lepep zot osi annan en Komite Nasyonal Egzekitiv ki pa zis bann liderz dan zot distrik e lo nivo nasyonal me zot reprezant en lafors e laviktwar pour Parti Lepep.
Me pour retourn lo parol Prezidan Michel avek en lot group lazenes Seselwa 27 an pase, laviktwar avek nou zenn koman bann zenn militan e politisyen, i nesesit ekip zot politikman e ideolozikman. Set en travay formidab ki Parti atraver son Lekol Parti pe fer me i  neseser aroz nou zenn avek plis konesans e nouvo metod, pli souvan pour fer zot vin sa lafors politikman e Parti a kapab annan garanti plis laviktwar. Me nou lazenes dan Parti pa trankil. Zot annan en lanvi pour aprann, e kontinyen vin pli for. Napa okenn dout ki lazenes Seselwa dan son mazorite i par deryer nou Parti, me nou bann zenn militan i determinen pour kontinyen agrandi son manm, savedir son lafors.
Si nou lazenes ki deza bann liderz i kontinyen tenir zot konviksyon for, zot pou zwe en rol tre enportan pour ed nou Parti diriz nou pei ver plis stabilite e progre. Lazenes Lepep set en group dinamik e senser ki konnen ki selman nou Parti ki pou kontinyen diriz nou pei dan linite ek lape, e sel fason pour kontinyen garanti zot prosperite. Dan Sesel, nou dirizan i atas en tre gran lenportans a nou zenn, par ler noule krwar ki tro bokou loportinite i pou lazenes Seselwa, me sa pa vre. Fodre nou kontinyen anbelir zot, kree loportinite pour zot, akoz parey nou’n dir se zot sanzman. Sesel, nou pei, parey lezot pei, i bezwen pas atraver bann staz, ki nesesit en lot fason fer. Dan prosen 50 an se nou lazenes ki pou mezir progre e sikse nou pei e nou Parti. Alor zot bezwen sa bon preparasyon depi konmela menm. Parey Prezidan Michel i souvann fwa dir, i pe travay pour sa prosen zenerasyon. An dot mo, lazenes Seselwa i dan son bann moman refleksyon ek desizyon.
Pour zenn ki konpran sa travay pour lavenir, zot merit montre ki zot enterese, kontinyen fer konnen ki zot la e pare. Kontinyen vin devan pour pran zot plas dan lasosyete. Kontinyen reponn sa lapel pour montre ki zot rekonnet e aksepte prensip fonde lo bann bon valer ki nou Parti in ankre dan son sistenm depi byen boner an 1964, e par adopte sa bann prensip zot ed lepep fer zot konfyans ki nou larout pou kontinyen. Ki nou pei pou dan bon lanmen. Kontinyen e ogmant zot kontribisyon volonter dan zot lorganizasyon zenn, Parti e lo nivo nasyonal. Montre solidarite e azir zenere avek lezot zenn, espesyalman sa ki  pli timid e sa ki pli feb. Selman zenn ki pou ede tir zenn dan detres, rezilta bann lenflians.
Lazenes Lepep i reste angaze. Zot ganny gide par zot Konstitisyon e bann liderz nou Parti. Zot osi ganny gide par zot menm. Preanbil Lazenes Lepep i egzize ki zot lorganizasyon i ganny formen dapre Konstitisyon Parti. Set en lorganizasyon lamas ki regroup zenn aze ant 13 a 35an.
Bann lobzektiv sa lorganizasyon lazenes, ki annan en latas pour ralye tou lazenes Seselwa  ki krwar dan bann prensip linite nasyonal, lenzistis sosyal, lape e progranm Parti lepep, i la pour:
1. Promouvwar e defann progranm Parti.
2. Promouvwar, defann e apresye kiltir Seselwa.
3. Etablir e devlop en relasyon serye avek lezot lorganizasyon lazenes etranze avek bi promouvwar lape e solidarite.
4. Swiv bann direktiv etabli par Parti.
5. Devlop en bon lantant e konprenezon parmi zenn e ede batir en Sesel pli demokratik e stab.
6. Defann bann drwa e lentere bann zenn dimoun, e pour viv linite e larmoni.
7. Promouvwar bann aktivite ki pou kontribye dan devlopman bann zenn.
8. Ede pour fer sir ki nou sosyete i annan zenn ki disiplinen, ki etidye e travay dir, avek en bon nivo valer moral e ki zot partisip dan devlopman sosyal, ekonomik, politik e kiltirel nou pei.
Lazenes Lepep in konn zis en tyermenn depi ki in fer sa sanzman an Septanm 2009, Renny Bijoux ki malerezman oswa byen erezman pour li in bezwen al kontinny son letid. Alor antretan ki sa lorganizasyon lazenes i vot oswa apwent en nouvo tyermenn, enn sa lorgan sitan enportan dan Parti i kontinyen avek sa latas nob ki devan li. Bann dirizan in met konfyans dan zot, e manm e siporter pe ekspekte bokou de zot. Zot annan en latas ki nesesit en lwayote eternel, en konviksyon solid, bokou sakrifis e travay dir. En zour se zot ki pou rakont zot zanfan zot lavi militantizm. Zot pa pou koz lo lamars diri oswa laprosesyon pour rod diginite e valer Seselwa, sa travay in fini ganny fer par zot granparan, me zot pour rakont zot laviktwar pour met ater bann fleo ki ti pe afeke zot ozordi. Bann fleo drog, lalkol e prostitisyon. Koman pli gran group lazenes dan pei, zot annan en responsabilite moral pour anmenn sa lager. Avek disiplin, travay dir e lonnekte zot pou reisir tou zot batay.